Oğlak Burcunun Özellikleri

--

Oğlak burcu genel olarak hırslı ve disiplinli yapısıyla dikkat çeker. Buna rağmen zaman zaman kötümser bir tavra sahip olabilir. Oğlak burcunun özellikleri onu hayallerini gerçekleştirmeye teşvik eder. Mantıklı hareket etmek için çaba gösterir ama her zaman başarılı olamaz.

Oğlak insanı her şeyi bitirilmesi gereken bir görev olarak görür. Enerjisini bu yönde kullandığından her zaman bir yapılacaklar listesiyle dolaşabilir. Oğlak burcu özellikleri onu biraz inatçılığa doğru sürükler. Çünkü kafasına koyduğu her şeyi hemen yapmak ister.

Genel Olarak Oğlak Burcunun Özellikleri

Oğlak burcunun kişiliğinde olumlu ve olumsuz özellikler birbirlerini tamamlarlar. Oğlak burcu özellikleri gereği aşırı çalışkandır ve gerektiğinde sorumluluk alabilir. Ancak takıntıları sebebiyle inatçıdır ve tamamlanacak bir görev varsa onu bitirmeden yoluna devam edemez.

Oğlak burcu insanı geleneklerine bağlıdır ve klasikleri sever. İlgi alanına bakıldığında muhafazakar bir yapıyla karşılaşılır. Muhafazakarlık Oğlak burcunun özelliklerini etki altında bırakır. Bu sebeple kişinin gelişiminde doğal bir faktör olarak ön plana çıkar.

Oğlak Burcunun Elementi: Toprak

Toprak, Oğlak burcunun elementidir. Toprak elementinin etkisi altında kalan Oğlak, Başak ve Boğa genel olarak sabırlı olurlar. Tıpkı bir bitkinin toprakta kök salması gibi direnç gösterirler. Toprak elementi Oğlak burcunu etkilerken onu fikirlerin işleyişine odaklanmaya zorlar.

Oğlak burcu özellikleri gereği bilge birisidir. Toprak elementinin etkisi sayesinde yolunu belirlemede asla sorun yaşamaz. Ancak bazen kendisinin dışında olan tüm enerjilere karşı kayıtsız kalır. Maddi başarıları çok önemser ve dünyevi kazanımlara takıntılı olabilir.

Oğlak Burcunun Niteliği: Öncü

Oğlak burcu Öncü niteliğine sahiptir. Belirli sorunlarla ilgilenmek istediğinde planlı hareket etmek için çaba gösterir. Çözüm üretmeye çalışırken sahip olduğu anlayışın değeri yüksektir. Eğer çözüm üretmeye odaklanmazsa Öncü niteliği ona pek yardımcı olmaz.

Oğlak burcu Öncü niteliğini Koç, Yengeç ve Terazi ile paylaşır. Her birisi yeni şeyler denemeye çalışırlar. Yeni mevsimlerin başlangıcında konumlanırlar ve çevrelerindeki insanları yeniliklere teşvik ederler. Oğlak burcunun özelliklerinde tüm bunların yansımasını görülebilir.

Oğlak Burcunun Yönetici Gezegeni: Satürn

Satürn, Oğlak burcunun yönetici gezegenidir ve diğer gezegenlerden farklıdır. Bazen etki altında bıraktığı kişileri seçenekler açısından daraltabilir. İnsan için standartları yüksek tutar ama iş ödüllendirme aşamasına geldiğinde Satürn gezegeninden daha bonkörü yoktur.

Satürn büyük bir yapıya sahiptir ve bu nedenle yavaş hareket eder. Oğlak burcunu etki altında bırakırken onu diğer insanlardan biraz uzak tutar. Ancak genelde büyük zorlukların sonunda muhteşem ödüller yer aldığından Oğlak burcu Satürn’e ayak uydurmakta zorlanmaz.

Oğlak Burcunun Zodyak Sembolü: Deniz Keçisi

Zodyak içerisinde Oğlak burcunu sembolize eden figür deniz keçisidir. Deniz keçisi mitolojik bir kavram olarak tanımlanır. Bir başka ifadeyle gerçekte böyle bir figür veya canlı yoktur. Deniz keçisi sembolü tanrı Pan ve onun büyük bir tufandan kaçışıyla ilişkilidir.

Pan, Hermes ve Aphrodite’ten olma bir tanrıdır. Kimine göre korkutucu kimine göre ise sevimlidir. Büyük bir tufandan kaçarken Nil Nehri’ne dalış yapar. Dalışının ardından yarı balık ve yarı keçi halini alır. Deniz keçisi figürü Pan ile bağlantılı yarı keçi ve yarı balıktan gelir.

Ulaş Utku Bozdoğan'ın yorumuyla Oğlak Burcunun Karakteristik Özellikleri

Oğlak Burcunun Karakteristik Özellikleri

Oğlak burcunun özelliklerine bakıldığında iddialı yapısı ve dürüstlüğe izin veren hali ön plana çıkar. Tutarlı hareket etmek için elinden geleni yapar ama rekabetten asla kaçınmaz. Oğlak burcunun özellikleri onu mükemmellik anlayışıyla hareket etmek zorunda bırakabilir.

Rekabetçi bir hali olduğundan bazen hiç beklenmedik tarzda hareketlerle karşılaşılabilir. Mükemmelliğe olan inancını zedeleyecek herhangi bir adım atmaz. Çevresindeki kişilerle işbirliği yapmaya çalışabilir ama rekabetten geri kalırsa çevresindekileri suçlamaya başlar.

Oğlak Burcunun Olumlu Özellikleri

Oğlak insanı hayallerini gerçekleştirmek için her yöntemi deneyebilir. Bununla birlikte Oğlak burcunun olumlu özellikleri kuralları takip edebilme yaklaşımında gizlidir. Aşırı çalışkanlığının temelinde asla pes etmeme ve doğal yeteneklerini kullanabilme becerileri vardır.

Hırslı hareket etmek Oğlak burcunun olumlu özelliklerinden bir diğeridir. Belirlediği hedefe bağlı kalmakta zorlanmaz. Her zaman en iyisi için çabalar ve genelde başarılı olur. Ayrıca Oğlak burcunun olumlu özellikleri düşünüldüğünde sorumluluk almak dile getirilebilir.

Oğlak Burcunun Olumsuz Özellikleri

Hiç kimsenin mükemmel olmadığı bir dünyada yaşadığımız unutulmamalıdır. Oğlak burcunun olumsuz özellikleri pesimistlikle alakalıdır. Detaycı olabildiğinden etrafındakileri olumsuzlukları görmeye sevk edebilir ve bu nedenle bazen istenmeyen tutumlar sergileyebilir.

Çok hırslı olması bir probleme dönüşebilir. Gereksiz inatçılık ve çalışma Oğlak burcunun olumsuz özellikleri arasındadır. Herkesin kendi gibi olmasını beklediğinde hayal kırıklığına uğrar. Aynı zamanda Oğlak burcunun olumsuz özellikleri stresli yaşamasına neden olur.

Oğlak Burcunun Cinsiyetlere Göre Özellikleri

Oğlak burcunun özellikleri cinsiyetlere göre farklılık gösterebilir. Her ne kadar hırslı bir burç olsa bile Oğlak burcu erkeği dürtülerine göre hareket edebilir. Belirlediği hedeflere ulaşmak için ekstra motive olmaktan çekinmez. Oğlak kadını ise hedefleri için ince stratejiler belirler.

Oğlak burcu erkeği duygularını bastırma eğilimindedir. Her ne olursa olsun Oğlak burcunun özelliklerinden gelen muhafazakar tavrını korur. Oğlak kadını ise mantıklı bulduğu sürece dengeli yaklaşımını sürdürerek duygularını ifade etmede biraz daha iyidir.

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri

Oğlak burcu erkeği daima disiplinli hareket etme anlayışına sahiptir. Motivasyon açısından kendine çeşitli görevler belirler. Adım adım söz konusu görevleri tamamlayarak ilerler. Bu sayede hiçbir zaman hırs kaybı yaşamaz ve çevresindekileri hayal kırıklığına uğratmaz.

 • Para: Güçlü bir ekonomik yapı gerekli olduğunda Oğlak erkeği güvenilmesi gereken kişilerin başında gelir. Disiplinli bir şekilde hareket etmekten çekinmez. Oğlak burcunun özellikleri istikrarı benimser ve bu sebeple finansal stratejiler oldukça değerlidirler.
 • Karakter: Oğlak erkeği hırslı ve kararlıdır. Azimli bir şekilde hareket ettiğinden pek çok farklı engelin üstesinden gelebilir. Başarı yolculuğunda doğru adımları atmaktan asla çekinmez. Sabırlı olduğundan karşısına çıkan zorluklara karşı direnç gösterebilir.
 • Evlilik: Oğlak burcu erkeği evlilikte biraz daha istikrar taraftarıdır. Bu sebeple ekonomik konulara duyduğu ilgi çok daha yüksektir. Ekonomik açıdan evlilik sağlam temellerde olmazsa sorun yaşanacağını bilir ve gerekli önlemleri almak için çabalar.
 • Sağlık: Sağlık söz konusu olduğunda Oğlak erkeği biraz daha pratik bir bakış açısına sahiptir. Somut sonuçlara odaklanır ve bilgiyi aramaktan çekinmez. Bilinçli kararlar almak için sağlık testlerinin sonuçlarını bekler ve gerekirse yaşam tarzını değiştirir.
 • Kariyer: Oğlak erkeğinin planlama becerileri çok iyidir. Bu sayede titiz yaklaşımlardan asla vazgeçmez. Sorumluluk aldığında tüm zorlukların üstesinden gelebilir. Aynı zamanda kendisine iletilen taleplere karşılık vermekte pek zorlanmaz.
 • Arkadaşlık: Sadakat ve güven Oğlak burcu erkeği için oldukça önemlidirler. Çevresindeki insanlara sadık olur. Güvendiği kişilerle bağını korumak için çaba gösterir. Arkadaşlarının sözlerini dikkatle dinler ve belirledikleri sürede vaatlerini yerine getirmelerini bekler.
 • Aşk: Oğlak erkeğinin aşk hayatında en önemli kriter sadakattir. Sadakat korunabildiği sürece partnerine bağlı kalır. Ancak güvensizlik hissettiğinde partnerine hiçbir tepki vermeden kendi yolunu çizmek için planlar yapmaktan çekinmez.
 • Aile: Oğlak burcunun özellikleri arasında yer alan iş ahlakı, disiplin ve hırs gibi faktörler aile yaşantısına etki eder. Ailesinde sevdiği herkese aynı tavırla yaklaşır. Ayrıca bağlılık ve kararlılık aile içerisinde rol model olmasını sağlayabilir.

Oğlak burcunun özellikleri arasında yer alan sorumluluk Oğlak erkeğinde her zaman ön plandadır. Verdiği sözleri tutmak için ekstra çaba gösterir. Çevresindeki insanlar için en güvenilir arkadaş ve iş ortağı olabilmek için uğraşmaktan asla geri durmaz.

Oğlak Burcu Kadını Özellikleri

Oğlak burcu kadını güvenilir yönüyle dikkat çeker. Verdiği her sözünü yerine getirme konusunda gerekli adımları atar. Çevresindeki insanların daima yanındadır. Onlara güven aşılar ve birlikte hareket ettiklerinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini hatırlatır.

 • Karakter: Hırslı bir karaktere ihtiyaç duyulduğunda Oğlak burcu kadını hemen akıllara gelir. Aile, arkadaşlık ve kariyer fark etmeksizin her alanda aynı tutumu devam ettirir. Başarılı olabilme arzusu hep ön plandadır. Bunun için gayretli bir şekilde çalışır.
 • Kariyer: Oğlak kadını organize hareket etmeyi sever. Bunun birincil sebebi ise Oğlak burcu özelliklerinde yer alan stratejik düşünme eğilimidir. Üretkenliği ve verimliliği hiçbir zaman elden bırakmaz. Elinde bulundurduğu tüm kaynakları en iyi şekilde kullanır.
 • Evlilik: Evlilik açısından Oğlak burcu kadını pragmatiktir. Yaşanılan her şeyi objektif bir şekilde inceleme dürtüsü çok yoğundur. Zorluklar konusunda asla geri adım atmaz çünkü istikrarın bozulmasını istemez. Bu sebeple her zaman sadık bir partnerdir.
 • Para: Parasal meseleler söz konusuysa Oğlak kadını bağımsızlığından asla ödün vermez. Disiplinli bir şekilde hareket ederek belirli düzeyde motivasyona sahip olur. Etrafındaki insanları parasal konularda sabırlı, sorumlu ve temkinli olmaya teşvik eder.
 • Aşk: Aşk ve çeşitli ilişki meselelerinde Oğlak kadını her zaman gerçekçidir. Belirli düzeyde bir karar almak için ayaklarının yere basmasını bekler. Oğlak burcunun özellikleri onu kısa vadeli kazanımlar yerine uzun vadeli kazanımlara doğru yönlendirir.
 • Sağlık: Oğlak kadınını rahatsız edebilecek en önemli sağlık faktörü strestir. Sağlığını koruyabilmek için stresten uzak durmalıdır. Bu sebeple hayatının her alanında dengeyi yakalamaya çalışır. Hayatının büyük bir kısmında kişisel gelişim ve kişisel bakım odaklıdır.
 • Aile: Oğlak kadını ailesindeki herkesi önemser. Onların gelişimi için çaba göstermekten çekinmez. Dikkatli bir şekilde herkesi dinler ve gelenekleriyle uyumlu olacak şekilde hareket eder. Aile kökenli sahip olduğu her şeyi geleceğe aktarmaya çalışır.
 • Arkadaşlık: Oğlak kadını için güven aşırı önemlidir. Her zaman sevdiklerinin yanında olmak için çabalar. Arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşıyorsa onlara güvendiğindendir. Düşünceli yapısı sebebiyle Oğlak burcunun özellikleri onu sorunları çözmeye yönlendirir.

Oğlak kadını her zaman pragmatik olma eğilimindedir. Oğlak burcunun özellikleri arasında yer alan disiplinli yaklaşımından asla taviz vermez. Bununla birlikte kendine mantıklı gelen her şeyi yapabilir. Hayatını organize etme konusunda tam anlamıyla mükemmeldir.

Daha fazlası için Astrolog Ulaş Utku Bozdoğan’ı Linkedin, Twitter ve Pinterest’ten takip edebilirsiniz.

--

--